baner

Statistika

Dobrý den, potřebujete ve firmě nebo sami vyřešit nějaký statistický problém a nevíte jak na to? Statistika a Statistické zpracování dat jsou alfou a omegou mnoha vědeckých prací, klinických studií či firemních řešení.

Často až kvalitní statistické zpracování dat odhalí tajemství, která nejsou viditelná při prvotní povrchní analýze dat. Statistik v rámci analýzy dat často objeví to, co by laikovi zůstalo skryto. Vaše práce se tak může dobrým statistickým vyhodnocením významně zhodnotit.

Co vám mohu nabídnout:

 • Statistické zpracování dat z lékařské, vědecké i ekonomické oblasti
 • Školení základů statistiky a data miningu v programech R, Excel, SPSS, Statistica
 • Konzultace pro firmy i jednotlivce
 • Data mining – získávání hodnotných informací z vašich dat
 • Externí spolupráci při řešení složitějších statistických či matematických problémů
 • Statistické konzultace a výpočty pro vědecké, doktorandské nebo diplomové práce
 • Seriózní jednání
 • Nižší cenu než větší firmy zabývající se problematikou statistického zpracování dat a jejich vyhodnocování
4a

Statistika nuda je,
má však cenné údaje!

Kontakt / statistika

RNDr. Marian Rybář
Tel: 777 624 456
E-mail: mat.stat@seznam.cz
PRAHA

Mé vzdělání v oboru STATISTIKA

 • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky pro střední školy)
 • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor finanční a pojistná matematika)
 • Státní zkouška z matematiky
 • Státní zkouška ze statistiky